Hírek

Nemzetközi kapcsolatok

EBC*L (Egységes Európai Gazdasági Oklevél), ELCL (European Language Competence Licence) EBC*L (Egységes Európai Gazdasági Oklevél) Az EBC*L (European Business Competence* Licence) egy nemzetközi kezdeményezés az üzleti-gazdasági ismeretek elterjesztésére Európában. A munkahelyek jelentős részén ma már egyre inkább elvárásként fogalmazódik meg, hogy a munkavállalók rendelkezzenek a gazdasági életben, a közigazgatásban és az adminisztrációs munkában mindenképpen szükséges üzleti, gazdasági ismeretekkel.

Olyan kompetens személynek legyenek, akik ismerik a vállalkozás gazdasági céljait, értik a közgazdászok használta szófordulatokat, valamint rendelkeznek a vállalkozói gondolkodás- és cselekvésmód megvalósításához szükséges alapismeretekkel - növelve ezzel a vállalkozás hatékonyságát. Ezt felismerve jött létre 2002-ben Németországban az a vállalati kezdeményezés, mely a vállalatgazdasági ismeretek újraértelmezését, és egy egységes európai szabványrendszer felállítását tűzte ki célul.

Neves, nemzetközileg elismert szakemberek megalapították tehát az EBC*L (European Business Competence* Licence) - magyar nevén Egységes Európai Gazdasági Oklevél - Kuratóriumát, mely a következő célokat tűzte ki maga elé: Az EBC*L egységes képzési és vizsgáztatási rendszerével... 

emelje az általános gazdasági tudásszintet a jelenlegi és a leendő munkavállalók körében

segítsen elsajátítani egy nemzetközileg versenyképes szaktudást

segítsen felébreszteni a szándékot minden korosztályban tudásuk bővítésére az élethosszig tartó tanulás jegyében ("life-long learning")

könnyítse meg az eligazodást a mindennapi életben

Az EBC*L vizsgát jelenleg 32 országban lehet abszolválni a Kuratórium által meghatározott, nemzetközileg szabványosított normák szerint, melynek során szigorú minőségi szabályoknak kell eleget tenni. Ez az egységes vizsgarendszer nagyban hozzájárul a vizsgázók tudásának Európán belüli könnyebb összehasonlításához.

http://www.ebcl.hu/

ELCL (European Language Competence Licence)

Az ELCL küldetése:

A tanulók az oktatás nagykorú partnerei;

az öröm és a motiváció az idegen nyelv tanulásánál;

az idegennyelvi oktatás cselekvés- és kommunikáció-irányultságú alakítása;

az idegennyelv-ismeret a foglalkozásbeli mobilitás és az interkulturális megértés előfeltétele

- mindezek a CEF (magyarul KER - Közös Európai Referenciakeret) lényeges vezérgondolatai az egységes értékelési mértékek és tudásszintek mellett, amit az Európa Tanács 2001-ben ajánlásként elfogadott.

Ezeknek az ajánlásoknak a szakmában egyre nagyobb jelentősége van és már több országban be is épült az állami oktatás kerettanterveibe. Az ELCL QA nemzetközi keretek között támogatja ezeket az ajánlásokat és tagjai körében - oktatási intézményeknél és oktatóknál - célul tűzte ki, hogy ezeket az ajánlásokat a mindennapi gyakorlatban is használják.

A CEF ajánlások megvalósítása - mint az idegen nyelv oktatásának, tanulásának és értékelésének minőségbiztosítási kerete - egy globalizálódott világ pedagógiai mérföldköveit jelentik, amelyen tagjaink annak használata kapcsán, mi pedig mint szervezeti platform munkálkodunk. http://www.elcl.org/