Jó gyakorlatok

Innovatív minőségirányítás az oktatásban

Sikerrel zárult a nagy érdeklődésre számot tartó Innovatív minőségirányítás az oktatásban c. konferencia. A rendezvényen több mint 100 intézmény képviselte magát az ország egész területéről. A színvonalas konferencia keretében elsőként Máté Tímea, az ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 Minőségbiztosítás alprojekt vezetője tartott előadást a szak-és felnőttképző intézmények közös minőségirányítási rendszeréről és a szakképzés minőségbiztosításának hazai helyzetéről.

Az elhangzottakhoz kapcsolódóan a Tradenet Zrt. képviseletében Nagyné Horv áth Tímea bemutatta az Európai Uniós támogatás keretében megvalósult "Innovációtranszfer" projekt célját, hátterét, eddigi folyamatát és eredményeit. Ezt követően Dipl. Hdl. Artur Schröder, az ELCL Quality Alliance nemzetközi vezetője tartott rendkívül érdekfeszítő előadást a szakképzésről, mint különleges szolgáltatásról, és annak sajátos vonatkozásairól, melyet a minőségirányítás során nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Az előadás könnyebb megértését szinkrontolmács segítette. A délelőtti program zárásaként Paukóné Várnai Adrienn, a Tradenet Zrt. igazgatósági tagja, a QualityTrain program szakmai vezetője mutatta be a pedagógusok számára készült QualityTrain oktatóprogramot, célját és használati lehetőségét.

Óriási siker, hogy a konferenciát követően 50 intézmény jelezte érdeklődését a QualityTrain program iránt. Bízunk benne, hogy a QualityTrain programmal hasznos segítséget nyújtunk a szakképző intézmények minőségfejlesztési törekvéseihez és még sikeresebb működéséhez.

 

TÁMOP-2.6.2. Munkaerő-piaci szolgáltatások kapacitásának megerősítése

Az Új Széchenyi Terv keretében elnyert közel 7,9 millió forintos, 100 %-os támogatással a Tradenet Global Nonprofit Kft. munkaerő-piaci szolgáltatásait fejleszti Écsen. A projekt célja, a Tradenet Global Szakképzés-szervezési Innovációs Nonprofit Kft. munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó kapacitásának megerősítése.

A projekt keretein belül a Tradenet Global Szakképzés-szervezési Innovációs Nonprofit Kft. öt munkatársának képzésére kerül sor három tanfolyam keretében. A fejlesztés lehetőséget biztosít továbbá a szervezeti kapacitások és potenciálok felmérésére is, szervezetfejlesztési terv kidolgozására és megvalósítására a szervezeti hatékonyság növelése érdekében, ezen felül a szervezet minőségirányítási rendszerének kidolgozására, és az erről szóló tanúsítvány megszerzésére egyaránt.

A TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0082 azonosítószámú projekt során a Tradenet Global minőségirányítási rendszert fog bevezetni a munkaerő-piaci szolgáltatásaihoz kapcsolódóan, erősíti más civil szervezetekkel és a versenyszférával való együttműködését, valamint tanácsadási szolgáltatások igénybevételét is lehetővé teszi.

A projekt eredményeként megvalósul majd a munkatársak képzése, készségeik fejlesztése, a cég szervezeti kultúrájának, szolgáltatásai minőségének, hatékonyságának erősítése, valamint e TÁMOP projekt keretében kidolgozott sztenderdek bevezetése a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal összefüggésben.

A megvalósulás helyszíne a Nyugat-Magyarországi régió Pannonhalmi térségében található Écs település. Az Új Széchenyi Terv TÁMOP-2.6.2-12/1 „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése - konvergencia régiók” című pályázati kiíráson 7 883 613 forintos támogatást elnyert fejlesztési projekt 2013. március 1-én vette kezdetét és várhatóan 2014. március 1-én fejeződik be.