Projektünk Bemutatása

Az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek támogatása” című pályázati konstrukció keretében 7.710.909,- FT vissza nem térítendő támogatást kapott a TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0279 számú, "Munkaerő-piaci szolgáltatásaink fejlesztése a Dél-Alföldön" című projekt megvalósítására.

„Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek támogatása” pályázat célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti kultúra fejlesztésével az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs képességének megerősödését szolgálja.

A konstrukció kapcsolódik a TÁMOP 2.6.1. projekt keretében kialakításra került munkaerő piaci szolgáltatások sztenderdjeihez. Ezen sztenderdek alapján tudja nyújtani az NFSZ a munkaerő-piaci szolgáltatásokat, civil szervezetek bevonásával.

Ez a konstrukció az aktív munkaerő-piaci politikák rendszerében potenciális szolgáltatóként megjelenő, munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztését, kapacitásainak megerősítését, a megalkotott szolgáltatási sztenderdeknek való megfelelés segítését szolgálja.

Melyik szolgáltatást venné igénybe (többet is választhat)?

1. Munkaerő-piaci információk nyújtása munkáltatóknak
3% (5 szavazat)
2. Munkaerő-piaci információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek
3% (6 szavazat)
3. Egyéni munkatanácsadás
3% (5 szavazat)
4. Pályatanácsadás – Pályaválasztási tanácsadás
4% (7 szavazat)
5. Pályatanácsadás – Pályamódosítási tanácsadás
4% (8 szavazat)
6. Egyéni álláskeresési tanácsadás
4% (7 szavazat)
7. Álláskeresési technikák átadás
5% (9 szavazat)
8. Álláskereső Klub
3% (5 szavazat)
9. Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás
4% (7 szavazat)
10. Munkaközvetítés
3% (6 szavazat)
11. Állás- és képzési börze
3% (6 szavazat)
12. Pályaválasztási kiállítás
4% (7 szavazat)
13. Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése
4% (8 szavazat)
15. A munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató tényezők feltárása
3% (6 szavazat)
14. Munkavállalói készségek, képességek felmérése
3% (6 szavazat)
16. Egyéni fejlesztési terv
4% (7 szavazat)
17. Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás
4% (8 szavazat)
18. Szociális információnyújtás
3% (5 szavazat)
19. Tanulási képességek és készségek vizsgálata
3% (6 szavazat)
19. Tanulási képességek és készségek vizsgálata
4% (7 szavazat)
20. Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás
5% (10 szavazat)
21. Álláshelyek feltárása, munkáltatói kapcsolatok erősítése
3% (6 szavazat)
22. Munkakörelemzés
4% (8 szavazat)
24. Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás
7% (13 szavazat)
23. Munkapróba
3% (5 szavazat)
25. Foglalkozási Információs Pontok (FIP)
3% (6 szavazat)
26. Közfoglalkoztatás szervezés
4% (8 szavazat)
27. Esetmenedzser
2% (4 szavazat)
28. Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés
3% (6 szavazat)
Összes szavazat: 197